Stadgar

Bifogad fil innehåller föreningens stadgar som senast reviderades på årsmöte 2012.

SSK Stadgar 2012

 

 

images/1/images/1/2018-03/stodmedlem.jpg