GDPR Personuppgiftshantering

Hej käre medlem i Sunnanå SK,


Den 25 maj ersätter GDPR PuL och från det så gäller nya regler för hur personuppgifter får hanteras inom EU. GDPR innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Inom idrottsrörelsen och därmed i Sunnanå SK behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera.
Inom idrottsrörelsen och då även i Sunnanå SK finns det en grundregel som innebär att vi aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.


Inom Sunnanå SK behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera cuper och läger.
Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att Sunnanå SK följer de regler som finns.


Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram en arbetsbok för föreningar att jobba efter som stöd för hur personuppgifter ska hanteras inom föreningen. Denna arbetsbok har kanslipersonal och styrelse arbetat med för att kartlägga och ta fram tydliga rutiner för hur personuppgifter hanteras.
Riksidrottsförbundet (RF) har även tagit fram olika mallar för föreningar att ha som stöd i arbetet med personuppgifter. Dessa mallar har använts i processen för att kartlägga och ta fram tydliga rutiner för hur personuppgifter hanteras. Kanslipersonal har genomfört Riksidrottsförbundets (RF) utbildning ”Idrottsföreningens anpassning till GDPR”.


Arbetsboken samt mallar för hur Sunnanå SK hanterar personuppgifter finns publicerade på föreningens webbsidor; www.laget.se/sunnana och www.sunnanask.se.
/Styrelsen

 

1/GDPR arbetsbok.docx

 

1/mall-for-registerforteckning Sunnanå SK.docx

 

1/mall-for-integritetspolicy_Sunnanå_SK.docx

 

1/mall-for-formular-for-begar-av-registerutdrag­_Sunnanå_SK.docx

images/1/images/1/2018-03/stodmedlem.jpg